2012. február 6.

Lesley Page

A bábaság (szülészet) professzora a személyre szabott bábai ellátásról, és a várandósgondozás bizonyítékokon alapuló bábai modelljéről:
http://www.youtube.com/watch?v=buP1UuwEXbM&feature=share

Az én szakterületem elég széles körű, mivel amellett, hogy kutató vagyok – elsőként szereztem professzori címet a bábaság területén az Egyesült Királyságban –, gyakorlom is a hivatásomat. Ami iránt szenvedélyesen küzdöm az az, hogy a nők számára olyan bábákat tegyünk elérhetővé, akikkel személyes kapcsolatot alakíthatnak ki a várandósgondozás és a szülés során – ezt hívjuk személyre szabott bábai ellátásnak. A kapcsolat, ami kettejük között így kialakulhat: a bizalom, és ez a legtöbb, amit a nőkért tehetünk. Korábban azon dolgoztam, hogy biztosítsam a folyamatosságot a személyre szabott várandósgondozásban (ti. ugyanaz a személy kísérje a nőt a várandóssága és a szülés alatt). De emellett számos könyvet is írtam, és azt is rendkívül fontosnak tartom, hogy a bábák a gyakorlatukat a tudományos bizonyítékoknak megfelelően alakítsák: a tudományos eredmények ismeretében el tudják mondani a nőknek, hogy mire van szükségük ahhoz, hogy egészséges és pozitív szülésélményük legyen. Azt gondolom, hogy a nőkkel együtt dolgozunk – a bába szó angol megfelelője is azt jelenti, együtt lenni a nővel -, ezért kiemelkedően fontos, hogy figyelembe vegyük az adott nő hátterét: az egészségügyi előtörténetét, a preferenciáit és az értékeket, amelyek fontosak számára, ezeket a tudományos eredmények fényében mérlegeljük, és így segítsük őket, hogy meghozzák a saját szülésükre vonatkozó döntéseiket. Függetlenül attól, hogy nagy vagy kis forgalmú kórházban vagy otthon dolgozunk, a legfontosabb feladatunk az, hogy információval lássuk el a nőket és partnerüket, a családot, és így segítsük őket, hogy meghozzák a saját döntéseiket, mert ez az ő gyermekük. Ez az ő gyermekük, és a mód, ahogyan a világra hozzák, hatással lesz az anyaságukra, a gyermekükre, a családi életükre, az érzéseikre. Mindig mondani szoktam, hogy „Egy gyermek születése egy anya születése”. Amikor egy nő gyermeket szül, egyben saját anyaságát szüli meg.


Az alábbi interjú 2010-ben a Magyar Tudományos Akadémián tartott előadása után készült, ahová az intézeten kívüli szülés szabályozásának kidolgozása kapcsán hívták meg szakértőként:
http://www.youtube.com/watch?v=OH0zb6VPe04&feature=player_embedded

A mai előadásom elsősorban a bábaság törvényi szabályozásáról és a várandósgondozási rendszer reformjáról szólt, továbbá egy olyan ellátórendszer kialakításáról, amely egyaránt magában foglalja a kórházi és a kórházon kívüli ellátási formákat, illetve arról, hogy a kórházi ellátás minősége hogyan javítható. Beszéltem a bábaság mint különálló szakma jelenlétének szükségességéről, és hogy hogyan szabályozták ezt a világ más tájain, különösen az Egyesült Királyságban. Beszéltem a bábákra vonatkozó európai előírásokról , amelyek szerint a bábák feladata, hogy a várandós nőket a szülést megelőzően, a szülés folyamán és azt követően, a gyermekágyi időszak alatt, önálló felelősséggel rendelkezve ellássák, illetve probléma esetén orvosi ellátásba utalják. Feladatuk továbbá, hogy a családokat a családtervezésre vonatkozóan tanáccsal és információval lássák el. Véleményem szerint Magyarországon jelenleg az is kérdés, hogy a bábák hogyan tudnak ezeknek az előírásoknak megfelelni. Az iparosodott társadalmak nagy részében olyan problémákkal szembesülünk, mint pl. a császármetszések indokolatlanul magas aránya és a természetes szülések rendkívül alacsony száma - ugyanakkor nem látjuk, hogy a halálozási arány ezzel párhuzamosan csökkenne. Ezért beszéltem arról, hogy a bábáknak kiemelkedő szerepe van abban, hogy a nőket természetes szüléshez segítség, és ismertettem olyan tudományos eredményeket is, amelyek ezt alátámasztják.
Az előadás nagy részében ugyanakkor azt mutattam be, hogy melyek egy jó várandósgondozási modell általános jellemzői, milyen értékek mentén szerveződik. Fel kell ismernünk, hogy nem egyedül a fizikai biztonság fontos, hanem az is, hogy amikor egy gyermek születik, anya születik, és rendkívül fontos figyelembe venni, hogy mire van szüksége az anyának, a gyermeknek és a családnak a kötődés kialakulásához. Ez az életmentés: egy újszülött teljes mértékben azok szeretetétől függ, akik gondozzák, és ez ugyanolyan fontos biztonsági kérdés, mint bármi más. Az előadás végén pedig minden jelenlévőt meghívtam, hogy gondoljuk végig együtt, hogy mi a munkánk valódi célja, és hogy a paradigmánkat hogyan kell átalakítanunk ahhoz, hogy figyelembe tudjuk venni ezeket a szociális, pszichológiai és érzelmi vonatkozásokat is. Hangsúlyoztam, hogy a társadalmat is be kell vonni, informálni kell, és ki kell kérni a véleményüket a várandósgondozás ellátórendszerének értékelését illetően. Magyarországon mindenkinek egy irányba kell haladnia ahhoz, hogy a rendszer reformja megvalósulhasson. Magyarország hatalmas lehetőség előtt áll: előremutató megoldást alakíthat ki, tanulhat a világ más részein elkövetett hibákból, és megtalálhatja a várandósgondozásnak azt a speciális formáját, amely neki megfelel. Mert ez az igazi feladat.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése